Odkup pohledávek

Mnoho našich klintů, pro které jsme realizovali zakázky, se nám svěřovalo s problémy, které mají s neuhrazenými pohledávkami a platební nekázní jejich obchodních partnerů.

Protože jsme měli stejné zkušenosti, ale na rozdíl od nich jsme své pohledávky dokázali úspěšně řešit, nabídli jsme naši pomoc i našim klientům.

Výsledkem je systematická práce s pohledávkami, která se stala významnou složkou činnosti společnosti. Za dobu, kdy tyto služby poskytujeme, máme na našem „kontu" řadu úspěšných realizací. Jedná se přitom o pohledávky v řádech od desítek do stovek tisíc korun.
I zde je základem úspěšná spolupráce s partnery, především s kreativními právníky, a pozornost a péče věnovaná jednotlivým případům. Kritériem pro nás není kvantita případů, ale úspěšnost jejich řešení.

V této činnosti se neomezujeme jen na úkony vůči dlužníkům samotným, ale nabízíme celé portfolio potřebných služeb. I dlužník může mít vážné důvody, proč nemůže dostát svým závazkům, a v takových případech je možno řešit společně celý řetězec příčin a důsledků. Proto se zabýváme i odkupem pohledávek, zápočty pohledávek a závazků, prověřováním aktuální situace obchodních partnerů a ostatních subjektů na scéně, případně hodnotným zajišťováním pohledávek .

Výsledkem je opět spolupráce s klienty, kteří se na nás s důvěrou opakovaně obracejí.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku