Občanská výstavba

Tento předmět činnosti byl jako první u zrodu společnosti. Uplatnily se v něm bohaté zkušenosti společníků – autorizovaných stavebních inženýrů, a to jak v občanské výstavbě, tak i v průmyslových a infrastrukturních stavbách.

Systém práce je založen na kvalitní inženýrské činnosti. Od převzetí projektové dokumentace až po předání stavby jsme v úzkém kontaktu s investorem, aby mohl probíhat proces optimalizace provedení stavby a tedy i jejích nákladů.

Provozovna Provozovna Provozovna Provozovna

Hodnotu staveb dokážeme optimalizovat zejména výběrem a spoluprací s dodavateli materiálu a subdodavatelskými firmami, které vyšly vítězně z výběrových řízení na jednotlivé části stavby. To se pozitivně promítá do ceny díla, kterou poté nabízíme našim zákazníkům. Samozřejmostí však je i platební kázeň z z naší strany vůči našim obchodním partnerům, aby i oni měli motivaci k další spolupráci. Kvalita staveb je druhým samozřejmým kritériem, neboť zájmem společnosti je, aby se k ní vraceli spokojení zákazníci.

V neposlední řadě byly tyto zásady využity i při vlastní investiční akci Rekonstrukce rodinného domu na Havlíčkově ulici v Hodoníně, kde z velmi zanedbaného objektu vznikl komfortní dům, nabízející moderní bydlení ve třech středně velkých bytech. Součástí tohoto objektu je i zahradní dům, sloužící jako sídlo společnosti.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku