Realizace LED osvětlení

Naše společnost Marsko s.r.o., se zaměřuje na dodávku LED světel podle posledních nejmodernějších technologií s SMD čipy, které zaručují mnohem vyšší svítivost, při velmi nízké spotřebě.

Zaměřujeme se na dodávky celých projektu, kdy nabízíme náhradu stavující světla novými velmi účinnými a úspornými LED světly v továrních halách areálech firem anebo v administrativních budovách. Unikátní kapitolou je pak náhrada světel veřejného osvětleni v obcích. Zde jsme schopni převzít cely projekt i finančně a obec pak zaplati cely projekt z úspor elektrické energie aniž by tím zatížila obecni rozpočet. Návratnost těchto projektu je do 3 let v závislosti na velikosti projektu, použiti dosavadní technologie veřejného osvětleni, případně na rozsahu rekonstrukce s ohledem na stav rozvodné sítě v obci.

Nabízíme produktovou řadu, LED světel, která splňují ty nejpřísnější kritéria a jsou certifikována ( RoHs, CCC, Gs, atd.). Spolupracujeme pouze s ověřenými špičkovými výrobci, značkové řady LED světel, kteří mají potřebné certifikace a jsou držiteli norem ISO 9001, 14001 a podléhá pravidelným auditům. Díky tomu, Vy jako naši klienti získáváte, vždy nejmodernější produkty, neboť vždy veškeré typy Led světel, pochází z aktuální výrobní řady.

Tímto způsobem, garantujeme vysokou kvalitu, LED světel, s výlučnou tříletou zárukou a při velmi nízké pořizovací ceně, oproti jiným konkurenčním nabídkám. Najdete nás na ulici Havlíčkova 6, 695 01 Hodonín.

Technologie LED

LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokým spektrem použití v různých aplikacích. Zabýváme se výhradně LED technologiemi v oblasti zdrojů světla. Současné technologie umožňují výrobu LED zdrojů světla v různých barevných podáních, s výkony umožňujícími plnohodnotnou náhradu stávajících vláknových žárovek, zářivkových trubic, kompaktních úsporných zářivek, halogenových žárovek a výbojek. Princip činnosti LED spočívá ve vyzáření energie ve formě fotonů, při průchodu elektrického proudu přes polovodičový přechod. Světlo emitované LED žárovkami se svými vlastnostmi blíží standardnímu dennímu světlu a oproti klasickým žárovkám a zářivkovým trubicím skýtá tato technologie řadu nesporných výhod.

U každého LED produktu výrobce uvádí světelný výkon v Lumenech, který je samozřejmě důležitým, ale rozhodně ne jediným ukazatelem vypovídajícím o kvalitách daného světelného zdroje. Pro úplné posouzení kvality LED svítidla musíme vzít v úvahu jeho celkovou účinnost, typ použitých LED čipů, kvalitu napájecího zdroje, provedení optického systému, kvalitu systému pro odvod ztrátového tepla, kvalitu materiálů použitých na svítidle, stupeň krytí svítidla, v jakém čase dojde ke snížení vyzařovaného světelného výkonu o 30 procent. Na svítidlo je tedy zapotřebí pohlížet jako na komplexní systém a brát v úvahu všechny důležité, výše uvedené aspekty.

Udržení provozní teploty LED pod kritickou teplotou je základním předpokladem pro jejich správnou a dlouhodobě bezproblémovou funkci. Zvýšená teplota vede ke snížení světelného výkonu LED a ke zkrácení její životnosti. Pokud je světelný zdroj správně navržen, není pro něj problém pracovat i za ztížených teplotních podmínek. V porovnání se zářivkami pokles teploty pod nulu není pro LED žádný problém, naopak se světelné parametry zlepší.

Teplota přechodu je teplota dosahovaná v místě, kde je vlastní dioda připevněna k nosné podložce. Udržení této teploty na co nejnižší hodnotě je klíčovým prvkem ovlivňujícím světelné parametry a životnost LED svítidla.

Teplota na diodě je ovlivňována především těmito třemi faktory:

  • procházejícím proudem
  • provedením systému pro odvod tepla
  • teplotou okolního prostředí

Obecně platí, že čím větší je procházející proud, tím větší je teplo vznikající na polovodičovém přechodu a tím pádem se také zvyšují požadavky na množství odváděného tepla. Množství odváděného tepla je limitováno teplotou okolního prostředí a technickým provedením systému pro odvod tepla. Nejlepším řešením pro odvod tepla se z tohoto pohledu jeví použití chladičů z hliníku, s vhodně navrženým žebrováním a dostatečnou aktivní chladící plochou umožňující efektivní odvod tepla. Kvalitní LED světelný zdroj tedy musí mít špičkový napájecí zdroj a optimálně vyřešený systém pro odvod ztrátového tepla.

Životnost LED je velice vysoká a několikanásobně delší v porovnání s ostatními zdroji světla. Dle typu použitých diod (výrobce), v závislosti na aplikaci a celkovém technickém řešení se pohybuje v rozmezí cca. 30.000 – 100.000 provozních hodin. Z důvodu, že úplná porucha diody je velice málo pravděpodobná, je životnost LED odvozována od poklesu jejich světelného toku v čase. Obecně se předpokládá, že životnost LED je ukončena při poklesu světelného toku o 30%, což odpovídá výše zmiňované době životnosti.

Kolika letům provozu může odpovídat dnes dostupné LED osvětlení?

Pro přepočet životnosti na roky je určující, kolik hodin denně bude LED světelný zdroj v provozu. Dnes lze dostat několik druhů LED svítidel s různou dobou životností.

Životnost 15.000 hodin při využití:Životnost 30.000 hodin při využití:Životnost 50.000 hodin při využití:Životnost 100.000 hodin při využití:
24 hodin denně – 1,7 let
12 hodin denně – 3,4 let
8 hodin denně – 5,1 let
4 hodin denně - 10,2 let
24 hodin denně – 3,4 let
12 hodin denně – 6,8 let
8 hodin denně – 10,2 let
4 hodin denně - 20,5 let
24 hodin denně – 5,7 let
12 hodin denně – 11,4 let
8 hodin denně – 17,1 let
4 hodin denně - 34,2 let
24 hodin denně – 11,4 let
12 hodin denně – 22,8 let
8 hodin denně – 34,2 let
4 hodin denně - 68,4 let

Doporučujeme a převážně dodáváme světla s nejvyšší možnou životností aby bylo dosazeno maximálního efektu mezi náklady a kvalitou světelných zdrojů.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku