Investiční zlato

Zlato je celosvětově považováno již několik tisíc let jako měna, obchodní zboží, forma investice a je žádané jednoduše i díky své kráse a kouzlu výjimečnosti.

Během razantního rozvoje finančních trhů (akciových, dluhopisových, měnových) v 80. a 90. letech se zlato dostávalo stále více do pozadí a mnoho investorů (včetně centrálních bank) ztratilo vztah k této „železné“ rezervě. Zlato ale investorům nabízí ochranu jejich majetku a je přístavem jistoty v turbulentních nebo nejistých dobách. Tyto aspekty i nadále hrají i pro dnešní investory velkou roli. Existuje však celá řada jiných důvodů, které podtrhují bům zlata jako zajímavé investice.

Investiční zlato

Zajištění proti inflaci

Např. kolísající ceny ropy, jako základní a nenahraditelné suroviny v průmyslu způsobují vyšší míru inflace a zlato profituje v roli zajišťovacího instrumentu v časech očekávané vyšší míry inflace a před jinými hrozícími riziky.

Zvyky na trzích přicházejí a odcházejí, zlato však zachovává dlouhodobě neustále svoji kupní sílu.

Se zřetelem na zboží a služby, které si člověk za zlato může koupit, zůstává hodnota zlata v průběhu doby pozoruhodně stabilní. Ve srovnání ke zlatu ztrácí všechny měny svoji kupní sílu díky neustálému růstu cen zboží a služeb. Investice do zlata eliminují vliv inflace a poklesu kupní síly měny na hodnotu majetku.

Přístav jistoty

Právě v nestálých a nejistých dobách investoři upřednostňují konzervativní investiční strategie, při kterých se klade důraz na jistotu a na udržení a zachování majetku. Zlato nabízí ochranu proti extrémnímu kolísání hodnot, kterému jsou v turbulentních dobách vystaveny ostatní druhy majetku.

Diversifikace portfolia

Většina portfoliových investic se uskutečňuje do tradičních finančních instrumentů, jako např. akcií, dluhopisů, investičních a penzijních fondů, termínovaných vkladů atd.

Rozptýlením kapitálu do různých hodnot majetku se lépe zabrání poklesu hodnoty porfolia, přičemž portfolia, která obsahují zlato, jsou solidnější a daleko méně náchylná na pokles hodnoty. V dobách, kdy klesá hodnota akcií, dluhopisů, nemovitostí, technologií, reálných úspor vložených do terminovaných vkladů, penzijních a investičních fondů, stavebního spoření, měnové kurzy jsou nestálé, růst ceny zlata spolehlivě napomáhá kompenzovat tyto ztráty. Kupní síla papírových peněz v čase klesá trvale.

Zajištění proti riziku změny kurzu USD

Zlato se stále častěji používá jako zajištění proti kolísání kurzu USD, který je pořád ve světě považován za hlavní měnu. Zlato a USD jsou hlavními rezervními instrumenty centrálních bank. Pokud roste kurz USD k ostatním měnám (USD posiluje), klesá zpravidla cena zlata v USD, a opačně, pokud klesá kurz USD k ostatním měnám (USD oslabuje), roste zpravidla cena zlata v USD. Ačkoli toto platí i pro jiné finanční instrumenty, zlato se již v minulosti osvědčilo jako efektivní ochrana proti slabému dolaru.

Investiční zlato

Zlato jako zajištění před rizikem

Zlato je podstatně trvalejší než většina surovin nebo akcií a se zřetelem na to se zlato začíná chovat spíše jako celosvětová měna. Portfolio, které obsahuje zlato, snižuje celkové riziko poklesu hodnoty majetku. Rizikové faktory, kterým cena zlata podléhá, jsou potom v portfóliu kompenzovány jinými druhy majetku.

Nabídka a poptávka

Tak jako všechny kurzy na burze, podléhá i cena zlata principu nabídky a poptávky.

Nabídka zlata

Získávání zlata těžbou je z důvodů dlouhé přípravné fáze relativně nepružné, což vysvětluje to, že od roku 2001 zvyšující se cena zlata neměla za následek zvýšení množství vytěženého zlata. Celkové vytěžené množství zlata za celou historii lidstva se odhaduje na 165 000 tun a každým rokem se ze zemského povrchu vytěží cca 2500 tun nového zlata. Budoucí těžba zlata se bude sotva zvyšovat. Starší doly se blíží ke konci své životnosti. Těžební inženýři poukazují na skutečnost, že doba potřebná od objevení naleziště po zahájení těžby může trvat i 10 let. Také z tohoto důvodu, může těžba zlata, pokud vůbec jen pomalu růst.

Na druhé straně se neustále zvyšují náklady na těžbu zlata ve starých dolech. Např. doly v Jížní Africe musejí jít až do hloubky 4000 metrů, aby mohly získávat zlato, což je technologicky a nákladově velice náročné. Kromě nákladů na energie v těchto dolech, rostou také náklady na mzdy a těžba se stává neustále dražší.

Poptávka po zlatě

Naproti tomu poptávka po zlatě stále roste, což vede k vysoké úrovni ziskovosti zlata na trzích. I z tohoto pohledu jsou prognózy pro vývoj ceny vzácných kovů velice slibné, daleko slibnější než byl vývoj během posledních 25 let. Během posledních 10 let cena zlata neustále roste a zlato získává stále větší význam na mezinárodních finančních trzích. Na příznivý a dlouhotrvající vývoj ceny zlata má vliv dlouhodobě rostoucí poptávka soukromých a institucionálních investorů a to převážná většina investorů po celém světě renezanci zlata a stříbra zatím neobjevila. Současní investoři, kteří již nakoupili a nakupují z toho mohou v budoucnu jen těžit.

Služby společnosti Marsko sro. v oblasti investici do zlata

Firma Marsko ma smlouvu s rakouskou bankou Scholler Bank, která se zabývá mimo jiné i prodejem a výkupem drahých kovů a je jedním z autorizovaných prodejců této banky. Jsme schopni poskytnout našim klientům všechny služby, jaké nabízí Schoeller Bank. To znamená, že jsme schopni drahé kovy, které od nas klient odkoupí, i nasledne prodat za předem určené ceny. Odběratelem je i v tomto případě Schoeller bank.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku