Investiční stříbro

Investiční stříbro je velmi zanedbávanou a v České Republice málo využívanou investicí. Poptávka po investičním stříbře se v současné době probouzí především na Americkém kontinentě.

Je investiční stříbro investice?

Investiční stříbro není investicí v pravém slova smyslu. Fyzické neboli investiční stříbro se používá stejně jako investiční zlato především k uchování hodnoty. Stejně jako u jiných komodit lze i spekulovat o budoucí ceně stříbra. Obsahem teto informace je poskytnout dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí zda investovat do investičního stříbra a jakým způsobem.

Investiční stříbro

Spekulace o budoucí ceně stříbra

Stříbro je obecně bráno za stejný typ investice jako zlato. Při prasknutí investiční bubliny se tak stříbro svezlo se zlatem. Ceny stříbra a zlata klesly na dlouhodobé minimum, což málokdo čekal.

Prasknutí zlaté bubliny

Argumenty pro prasknutí investiční bubliny byly především příliš nadhodnocená cena zlata, relativní přebytek zlata a poměrně malé využití zlata ve světě mimo finance. Často bylo také řečeno to, že bez přidané hodnoty není možné, aby jakýkoliv produkt dlouhodobě posiloval vlastní cenu oproti inflaci.

Stříbro a investiční bublina?

Tyto argumenty u stříbra nejsou opodstatněné. Cena stříbra je dlouhodobě cenově stlačována směrem dolů. Nejčastěji se cena stříbra srovnává se zlatem. Přesto, že je výskyt stříbra v přírodě vyšší přibližně 17x, jeho cena je nižší až 60x. Světové zásoby stříbra jsou pak jen 4x větší než zlata a obchodovatelného investičního stříbra je dokonce 10x méně než zlata. Je to dáno tím, že až 75% veškerého stříbra se pravidelně zpracovává v průmyslu. Toto stříbro je pak jen v malé míře recyklováno díky vysokým nákladům.

Světové zásoby stříbra

Světové zásoby stříbra klesají. Státní rezervy investičního stříbra, které si jednotlivé vlády držely stejně jako ve zlatě, byly prakticky vyčerpány na podporu průmyslu již v osmdesátých letech minulého století. Dnes je jediným zdrojem fyzického stříbra těžba. Ta se díky vytěženým nalezištím stává rok od roku náročnější a dražší. Odhaduje se, že veškeré stříbrné zdroje budou vytěženy do 20 let.

Cena investičního stříbra

Zde vzniká prostor pro spekulaci na cenu stříbra. Investiční stříbro jako takové, nebude zvyšovat svoji hodnotu, jak se očekávalo u zlata. Nicméně se stane mnohem vzácnějším a poptávka po průmyslovém investičním stříbře začne mnohonásobně převyšovat jeho nabídku. Průmysl skrze spotřebitele bude neustále poptávat obrovské množství stříbra i za vyšší ceny. Ve většině výrobků je stříbra totiž nepatrné množství a zákazník tak nepocítí růst ceny stříbra tak drasticky. Cena investičního stříbra je podhodnocená a bude stoupat.

Překážky v investování do stříbra

Největší překážkou investování do investičního stříbra je dnes trh samotný. V České Republice je nákup stříbra zatížen DPH. Výkup stříbra ale probíhá bez DPH. V momentě kdy investiční stříbro nakoupíte, přicházíte přibližně o 30% jeho hodnoty (připočtena marže obchodníků).

Bod zlomu v investování do stříbra

Největší překážka je tedy oněch 30%, o které musí stříbro zvýšit svoji hodnotu, aby byl investor v plusu. V dlouhodobém horizontu je zapotřebí připočítat ještě inflaci. Pokud po přečtení teto informace uvěříte stejně tak jako my, že cena stříbra v příštích dvaceti letech poroste mnohem více než oněch 30% + inflace, je investování do stříbra právě tou správnou volbou pro Vás.

Řešeni problému investování do stříbra generováním zisku v Marsko

Investor může investovat do stříbra prostřednictvím programu Stříbrný poklad přes naši společnost MARSKO, s.r.o. tak, že se stává jejím věřitelem při nákupu stříbra na její účet a jméno. Firma generuje zisk z růstu kurzu stříbra. Investor má kov v zástavě a tento je deponován ve firmě. Investor rozhoduje, kdy chce svoje stříbro prodat resp. převezít do vlastní úschovy.

Vygenerovaný zisk investor dostane při rozhodnutí prodat svůj kov zpět do investiční banky (Schoeller Bank, prostřednictvím naší firmy MARSKO, s.r.o.). V tomto případě je investor povinen „vyúčtovat DPH“, kdy investor platí DPH ze sumy rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou stříbra. K tomuto je třeba uzavřít patřičné smlovy s naší spolecností tak, aby tento obchodni tah odpovídal účetním pravidlům. K tomuto poskytneme investorovi kompletni právni servis a nasledně i 100% garance za kov uložený ve „Stříbrném pokladu“.

Je pak na rozhodnuti investora, jestli bude „spolupodílníkem“na Stříbrném pokladu naší firmy, anebo si stříbro odkoupi do své úschovy. V případě, že si investor chce ponechat stříbro ve své úschově a tim převzít stříbro do svého majetku, dojde k vyúčtování DPH okamžikem prodeje.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku