Investiční programy

Program Zlaté spoření

Program je vytvořen pro malé a střední investory, kteří chtějí pravidelně dlouhodobě spořit jim dostupné částky nikoliv prostřednictvím virtuálních účtů u bank a spořitelen, nýbrž držením hmatatelné, léty prověřené jistoty – drahého kovu.

Jeho hodnota – jakkoliv se s časem mění – nevykazuje takové výkyvy, jako divoký rej akcií a dluhopisů a na rozdíl od nich se ještě nikdy nestalo, aby pozbyla své ceny úplně. Pro tuto jistotu se nejvhodněji jeví právě jako doplňkový segment v portfoliu standardních, ale rizikovějších spořicích nástrojů.

Zásady programu Zlaté spoření

 • Dobrovolné rozhodnutí investora – kupujícího - směrovat část svých zdrojů do nákupu zlata jako garance vložené hodnoty peněz
 • Nákup realizuje prostřednictvím dodavatele MARSKO, s.r.o. kupní smlouvou na nákup investičního zlata (stříbra)
 • Platby ve výši od 500,- Kč měsíčně (platí zásada, že se cena kovu určuje jako cena slitku, který je možno za investovanou částku koupit)
 • Nevyžaduje se pravidelnost, platí zásada „co kdy zaplatím, to budu mít".
 • Nákupy v ceně dle kurzu v den připsání platby na účet dodavatele, od toho se odvíjí množství nakoupeného kovu
 • Nakoupené zlato ukládá dodavatel do depozita (trezor Komerční banky Hodonín), případně i s certifikáty dokládajícími jeho vlastnosti. O uložení je kupující ihned informován zasláním depozitního lístku, potvrzujícího jeho vlastnictví
 • O výši depozita je kupující periodicky informován výročním výpisem z účtu s údaji o datu provedených nákupů, investovaných částkách, příslušné kupní ceně v den nákupu, množství a druhu nakoupeného zlata a informativní aktuální ceně zlata ke dni pořízení výpisu
 • O výši depozita kupujícího může být kupující na vyžádání informován formou mimořádného placeného výpisu
 • Doba uložení zlata, jeho množství a druh není ničím limitována
 • Za deponování zlata platí kupující poplatek za uložení podle ceníku dodavatele
 • Kupující může vyzvednout deponované zlato nebo jeho část kdykoliv poté, co písemně požádá o výběr. Dodavatel je povinen do tří pracovních dní připravit protokol o převzetí a požadované množství zlata předat kupujícímu. Pokud hodnota deponovaného zlata nedosahuje 50.000,- Kč, je namísto zlata vydána ekvivalentní částka v Kč.
 • Převzetí deponovaného zlata do úschovy kupujícím není důvodem pro ukončení spořicího programu
 • Kupující může kdykoliv požádat o zpětné odkoupení deponovaného zlata nebo jeho části prodávajícím. Prodávající je povinen zlato odkoupit za aktuálně platnou cenu pro odkup příslušného druhu zlata, přičemž výkupní cenu musí uhradit do 7 pracovních dnů od zpětného odkoupení. Výjimkou, kdy může dodavatel odmítnout odkoupení zlata od kupujícího, je mimořádná situace, kdy emitující banka pozastavila odkupování zlata.
 • Pokud chce zpětně prodat zlato kupující, který si je vyzvedl z úschovy, musí prokázat pravost zlata předepsaným způsobem (všeobecné obchodní podmínky dodavatele). Teprve poté vzniká dodavateli povinnost zlato odkoupit.
 • Dodavatel nenese odpovědnost za výši aktuální ceny deponovaného zlata, ovlivněnou vývojem jeho ceny na trhu

Výhody programu Zlaté spoření

 • kupující se nezavazuje k jakékoliv povinnosti něco nakoupit, má pouze otevřenu možnost nakoupit své zlato může kdykoliv převzít k sobě nebo prodat zpět při zpětném prodeji má jistotu, že zlato prodá za aktuální cenu. Druhem zlata se míní sortiment zlata dle váhových kategorií a způsobu zpracování (mince, slitky).

Program Stříbrný poklad

Sříbrný poklad je investiční a spořicí produkt společnosti MARSKO, s.r.o., vytvořený pro malé a střední investory, kteří chtějí pravidelně dlouhodobě investovat nebo spořit prostřednictvím nákupu stříbra.

Je to modifikace programu ZLATÉ SPOŘENÍ, která řeší některé odlišnosti v náhledu na tyto kovy. V principu však zachovává všechny přednosti investice do drahého kovu, jako je tomu u zlata. Zásadním rozdílem mezi nákupem zlata a stříbra je zatížení nákupu stříbra daní z přidané hodnoty (DPH). Kupuje-li investor –neplátce DPH stříbro, zaplatí navíc i 20% DPH. Chce-li stříbro prodat plátci DPH beze ztráty, musí počkat, až cena stříbra o 20% vzroste. Pokud ovšem investor věří – stejně jako my, že cena stříbra je uměle podhodnocená a v následujících letech poroste, je právě nyní investice do stříbra tou nejlepší možností.

Řešením je je investiční a spořicí produkt STŘÍBRNÝ POKLAD, jehož prostřednictvím se můžete podílet na předpokládaném zisku z růstu cen stříbra. Investor se prostřednictvím půjčky společnosti MARSKO, s.r.o. stává jejím věřitelem. Svou půjčku má krytou zástavou v podobě takového množství stříbra, které je v okamžiku půjčky společnost schopna nakoupit na trhu. Stříbro je poté dlouhodobě uchováváno v bankovní úschově. Je pouze na věřiteli, kdy se rozhodne, že chce svou investici zhodnotit. V té chvíli má dvě možnosti:

 1. Odkoupí si za investovanou částku takové množství stříbra, které odpovídá aktuální prodejní ceně společnosti MARSKO,s.r.o., zveřejňované v ceníku na jejích webových stránkách. K této ceně bude účtována i DPH ve výši 20%. Toto množství stříbra je mu poté předáno do jeho držení. Úhrada kupní ceny včetně DPH poté proběhne zápočtem s poskytnutou půjčkou.
 2. Kapitalizuje svou zástavu, tj. požádá o prodej zastaveného stříbra za aktuální kupní cenu společnosti MARSKO,s.r.o., zveřejňovanou v ceníku na jejích webových stránkách. Utržená kupní cena (bez vlivu DPH) je mu poté předána jako splátka jeho půjčky.

Zásady programu Stříbrný poklad

 • Dobrovolné rozhodnutí investora směrovat část svých zdrojů do nákupu stříbra jako garance vložené hodnoty peněz
 • Nákup realizuje prostřednictvím dodavatele MARSKO, s.r.o. smlouvou o půjčce, garantované určeným množstvím investičního stříbra
 • Platby ve výši od 500,- Kč měsíčně (platí zásada, že se cena kovu určuje jako cena slitku, který je možno za investovanou částku koupit)
 • Nevyžaduje se pravidelnost, platí zásada „co kdy zaplatím, to budu mít".
 • Nákupy v ceně dle kurzu v den připsání platby na účet dodavatele, od toho se odvíjí množství nakoupeného kovu
 • Nakoupené stříbro ukládá dodavatel do depozita (trezor Komerční banky Hodonín), případně i s certifikáty dokládajícími jeho vlastnosti. O uložení je investor ihned informován zasláním depozitního lístku, potvrzujícího zastavené množství stříbra
 • O výši depozita je investor periodicky informován výročním výpisem z účtu s údaji o datu provedených nákupů, investovaných částkách, příslušné kupní ceně v den nákupu, množství a druhu nakoupeného stříbra a informativní aktuální ceně stříbra ke dni pořízení výpisu
 • O výši depozita investora může být investor na vyžádání informován formou mimořádného placeného výpisu
 • Doba uložení stříbra, jeho množství a druh není ničím limitována
 • Za deponování neplatí investor žádný poplatek
 • Investor může kdykoliv požádat
  • O vyzvednout deponovaného stříbra nebo jeho části kdykoliv poté, co písemně požádá o odkoupení. Dodavatel je povinen do tří pracovních dní připravit kupní smlouvu a protokol o převzetí a požadované množství stříbra předat investorovi.
  • o kapitalizaci zástavy, tj. prodej deponovaného zastaveného stříbra za aktuální kupní cenu společnosti MARSKO,s.r.o., zveřejňovanou v ceníku na jejích webových stránkách. Dodavatel je povinen do 5 pracovních dní vydat peníze utržené za prodej stříbra investorovi, přičemž se jedná o splátku půjčky investora dodavatelem. Výjimkou, kdy může dodavatel odmítnout kapitalizaci zástavy investora, je mimořádná situace, kdy emitující banka pozastavila odkupování stříbra.
 • Převzetí (prodej) deponovaného stříbra není důvodem pro ukončení spořicího programu
 • Dodavatel nenese odpovědnost za výši aktuální ceny deponovaného stříbra, ovlivněnou vývojem jeho ceny na trhu

Výhody programu Stříbrný poklad

 • Investor se nezavazuje k jakékoliv povinnosti něco nakoupit, má pouze otevřenu možnost investovat.Zastavené stříbro může kdykoliv převzít k sobě nebo prodat zpět při zpětném prodeji má jistotu, že stříbro prodá za aktuální cenu, nezatíženou DPH.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku